Vitajte kyellowntakt

Adresa

Kanlux s.r.o.
M. R. Stefánika 379/19
911 01 Trenčín

Zavolajte nám

Tel. +421 327 446 385-6
Fax +421 327 446 387

Formulár kbluentakt


* povinné pole

Správcom vašich údajov je spoločnosť „Kanlux SA“, so sídlom na adrese: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľsko (ďalej len „Správca”). Prečítajte si viac...
1. Kontaktné údaje Správcu: ado@kanlux.pl.
2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely poskytnutia odpovede na vami zadanú otázku. Údaje sú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písmeno GDPR.
3. Príjemcami vašich osobných údajov budú subjekty, ktoré sú prepojené so Správcom osobných údajov, ako aj jeho zamestnanci, spolupracovníci a osoby poskytujúce služby pre Správcu a prepojené subjekty, ktorým Správca zverí spracúvanie údajov, alebo ktorých Správca splnomocní na ich spracúvanie, predovšetkým osoby a subjekty, ktoré Správcovi pomáhajú prevádzkovať Servis a realizovať dohody, vrátane IT služieb.
4. Správca nemá zámer odovzdať vaše údaje do tretích štátov ani medzinárodným organizáciám.
5. Osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako je to nevyhnutné na udelenie odpovede na otázku zadanú prostredníctvom korešpondencie.
6. V právom stanovených prípadoch máte nasledovné práva:
a) právo na prístup k údajom;
b) právo upraviť alebo opraviť svoje údaje;
c) právo požiadať o odstránenie údajov;
d) právo požiadať o obmedzenie spracúvania údajov;
e) právo podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov;
f) právo na prenesenie údajov;
g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov, ak podľa vás dané spracúvanie porušuje platnú legislatívu.
7. Uvedenie údajov je dobrovoľné, ale súčasne je pre zaslanie odpovede nevyhnutné.
8. Na základe vašich osobných údajov nebudú prijímané žiadne automatizované rozhodnutia, vrátane profilovania.
9. Po skončení spracúvania vašich údajov na pôvodné účely, údaje nebudú spracúvané na žiadne iné účely.

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną