Francúzsky typ zásuvky s ochranným kontaktom (DATA)

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24736 01-1252-134 - 16A - 250V~ 3.78 zł

Zásuvky francúzska, dvojitá s uzemnením

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24737 01-1253-102 - 16A - 250V~ 3.79 zł

Zásuvky francúzska, dvojitá s uzemnením

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24796 01-1253-103 - 16A - 250V~ 3.80 zł

Zásuvky francúzska, dvojitá s uzemnením

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24973 01-1253-130 - 16A - 250V~ 3.81 zł

Zásuvky francúzska, dvojitá s uzemnením

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24914 01-1253-141 - 16A - 250V~ 3.82 zł

Zásuvky francúzska, dvojitá s uzemnením

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24855 01-1253-143 - 16A - 250V~ 3.83 zł

Zásuvky francúzska, dvojitá s uzemnením

Index Symbol Terminál Parametre Cena
25032 01-1253-150 - 16A - 250V~ 3.84 zł

Zásuvky francúzska, IP44

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24732 01-1560-102 - 16A - 250V~ 3.85 zł

Zásuvky francúzska, IP44

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24792 01-1560-103 - 16A - 250V~ 3.86 zł

Zásuvky francúzska, IP44

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24969 01-1560-130 - 16A - 250V~ 3.87 zł

Zásuvky francúzska, IP44

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24910 01-1560-141 - 16A - 250V~ 3.88 zł

Zásuvky francúzska, IP44

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24851 01-1560-143 - 16A - 250V~ 3.89 zł

Zásuvky francúzska, IP44

Index Symbol Terminál Parametre Cena
25028 01-1560-150 - 16A - 250V~ 3.90 zł

Zásuvky samostatná francúzska

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24735 01-1251-102 - 16A - 250V~ 3.54 zł

Zásuvky samostatná francúzska

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24795 01-1251-103 - 16A - 250V~ 3.55 zł

Zásuvky samostatná francúzska

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24972 01-1251-130 - 16A - 250V~ 3.56 zł

Zásuvky samostatná francúzska

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24913 01-1251-141 - 16A - 250V~ 3.57 zł

Zásuvky samostatná francúzska

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24854 01-1251-143 - 16A - 250V~ 3.58 zł

Zásuvky samostatná francúzska

Index Symbol Terminál Parametre Cena
25031 01-1251-150 - 16A - 250V~ 3.59 zł

Zásuvky samostatná francúzska s ochranou kontaktov

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24734 01-1250-102 - 16A - 250V~ 3.60 zł

Zásuvky samostatná francúzska s ochranou kontaktov

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24794 01-1250-103 - 16A - 250V~ 3.61 zł

Zásuvky samostatná francúzska s ochranou kontaktov

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24971 01-1250-130 - 16A - 250V~ 3.62 zł

Zásuvky samostatná francúzska s ochranou kontaktov

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24912 01-1250-141 - 16A - 250V~ 3.63 zł

Zásuvky samostatná francúzska s ochranou kontaktov

Index Symbol Terminál Parametre Cena
24853 01-1250-143 - 16A - 250V~ 3.64 zł

Zásuvky samostatná francúzska s ochranou kontaktov

Index Symbol Terminál Parametre Cena
25030 01-1250-150 - 16A - 250V~ 3.65 zł

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną